Voorbereiding op het assessment

Waarom zou ik me voorbereiden op een assessment?

Zonder voorbereiding bestaat de kans dat uw kwaliteiten minder goed uit de verf komen. Bovendien voelt u zich door een goede voorbereiding zekerder en minder nerveus.

Wat moet u weten voordat u een assessment doet?

Als u zich zorgen maakt om een specifiek onderdeel, bedenk dan dat het gaat om het totaalplaatje en dat iedereen wel een onderdeel heeft dat hem of haar minder goed ligt. Belangrijk is wel dat u tijdens het assessment dicht bij uzelf blijft. Natuurlijk kan het verleidelijk zijn het beeld op sommige punten te ‘sturen’. Daarmee loopt u wel het risico dat uw gedrag en aanpak te eenzijdig of mogelijk tegenstrijdig overkomen.

Hoe kan ik me op vragenlijsten en tests, en specifiek op de capaciteitentest, voorbereiden?

U kunt oefenen met tests die lijken op de cognitieve capaciteitentest en persoonlijkheidsvragenlijsten. Kijk bijvoorbeeld op www.123test.nl om gratis tests te maken. Zie het vooral als oefenmogelijkheid; de resultaten op deze tests kunnen anders zijn dan op goed genormeerde capaciteitentests. Wilt u nog beter weten wat u te wachten staat, dan kunt u eventueel een boek lezen over assessments en psychologische tests. Bijvoorbeeld:

  • Wim Bloemers “Het psychologisch onderzoek, een oefenboek” uitgave: AMBO, Baarn ISBN 90 -263 -15783
  • Bas Kok & Ferry de Jongh “Assessment doen, hoe werkt het voor jou? “ Uitgave: Het Spectrum – Volkskrant Banen ISBN 90 – 274 – 92514

Hoe kan ik me op een rollenspel voorbereiden?

Een rollenspel is een gesprekssimulatie waarbij u de gelegenheid krijgt verschillende wezenlijke gedragsaspecten te laten zien. De rollenspeler is een professional die erop gericht is dat u kunt laten zien “wat u in huis heeft”. Hij zal het u nooit nodeloos moeilijk maken. Wel kan het verloop van een rollenspel spannend zijn. Of de uitkomsten van de gesprekssimulatie zijn anders dan u zich vooraf had voorgenomen. Het is lastig u thuis op het rollenspel voor te bereiden. Lees de instructies goed door die u ter plekke krijgt, stel vragen bij onduidelijkheden en blijf zo dicht mogelijk bij uzelf. Speel dus zo weinig mogelijk een rol.

Hoe kan ik me op een (digitale) postbak voorbereiden?

Een postbak is een schriftelijke (digitale) simulatie die we kunnen inzetten om uw kwaliteiten op het gebied van plannen en organiseren, probleemanalyse, oordeelsvorming of besluitvaardigheid te onderzoeken. Het is lastig u hierop voor te bereiden. Lees de instructies goed door die u ter plekke krijgt en stel vragen bij onduidelijkheden.

Hoe kan ik me op het interview voorbereiden?

In het interview gaat u met de consultant in gesprek. Het doel is een indruk te krijgen van uw persoonlijkheid, drijfveren, opleiding en werkervaring. U staat hierin centraal. Loop ter voorbereiding uw cv langs en bedenk welke voorbeelden u kunt geven van situaties waarin uw kwaliteiten of valkuilen duidelijk naar voren komen.

In het interview zal de consultant vaak via de STAR(R) methodiek vragen stellen. Dit kan de volgende vragen opleveren:

Situatie: Geef een voorbeeld van een situatie waarin u ……. hebt laten zien.
Taak: Wat was uw taak?
Actie: Welke acties hebt u genomen?
Resultaat: Welke resultaten kwamen voort uit uw acties?
Reflectie: Hoe kijkt u daar op terug? Wat hebt u ervan geleerd?

Het (doel van het) assessment is mij niet duidelijk, wat nu?

Voorafgaand aan het assessment hebt u met de opdrachtgevende organisatie besproken wat het doel is, wat het vervolg wordt en wat mogelijke consequenties zijn. Mocht dit voor u niet duidelijk zijn, dan raden we u aan hierover contact met de organisatie op te nemen. Tijdens het assessment kan ook iets onduidelijk blijken te zijn. Als u daarover geen vragen stelt, kunt u met de verkeerde aanname beginnen aan een opdracht en uzelf benadelen.

Van te voren kunt u altijd contact opnemen met onze assistente Assessment & Development (0183) – 766010 of mailen naar info@cpm-hrm.nl. Vragen over wat er van u verwacht wordt in het rollenspel of interview, kunt u op de assessmentdag zelf aan de testassistent of de consultant stellen. Soms zal uw vraag over het rollenspel niet beantwoord worden, omdat het achterhalen van informatie of het bepalen van een houding juist onderdeel is van de opdracht. Uiteraard krijgt u dat dan te horen.

Maak ik melding van bijzondere omstandigheden?

Er zijn misschien bijzondere omstandigheden die uw gedrag en prestaties kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie, dyscalculie of slechtziendheid, maar ook aan omstandigheden in uw privéleven die uw concentratie of emotionele weerbaarheid verminderen. Afhankelijk van de situatie kunnen wij daar in meer of mindere mate rekening mee houden. In ieder geval is het belangrijk deze bijzondere omstandigheden aan te geven bij onze assistente Assessment & Development (0183) – 766010 of te mailen naar info@cpm-hrm.nl. Het is altijd goed bijzondere omstandigheden ook aan te geven in de vragenlijst, die u in uw E-portfolio invult voorafgaand aan het assessment en deze tijdens de ontvangst op onze locatie te bespreken.

Hoe zorg ik dat ik de regie heb over het assessment?

U houdt regie over het assessment door actief betrokken te zijn en samen te werken met de consultant. Het is tenslotte uw loopbaan. Het draait om u en hoe u met uw unieke profiel het beste tot uw recht komt in en/of aansluit bij een organisatie waar u werkt of wilt werken. Geef dus in de vragenlijst in uw E-portfolio aan wat uw wensen en verwachtingen zijn. Sta serieus stil bij uzelf en geef oprecht antwoord op vragen over motivatie, drijfveren en loopbaankeuzes. Neem in uw reactie na het assessment de ruimte om uw visie kenbaar te maken of andere punten onder de aandacht te brengen.