Themabijeenkomst Persoonlijk Leiderschap bij CPM

Persoonlijk Leiderschap

OEN-ig zijn, luisteren, loslaten én waarderen.

Tijdens onze themabijeenkomst over Persoonlijk leiderschap kwamen deze vier begrippen uitgebreid aan de orde. Een eagere groep CPM-klanten en relaties, lijnmanagement en HR-businesspartners, genoot een ochtend lang van de bijdragen van Inge Nuijten en Hans Hylkema.

Dr. Inge Nuijten, een leiderschapsexpert met veel wetenschappelijke bagage, boeide met haar verhaal over de essentie van leiderschap. Dat is: bijdragen aan de groei van anderen. Voorwaarde om tot die groei van anderen te komen, is de groei van de leider zelf. Klinkt dat lastig? Dat was Inges verhaal geenszins. Geen theoretische verhandeling, maar een interactieve benadering waarin zij de kern van goed leiderschap terugbracht tot 5 punten waaraan iedere leider kan blijven werken:

  • OEN-ig blijven: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig in gesprek gaan
  • Met veel aandacht en de juiste intentie bij de ander blijven
  • Energie uitstralen
  • Bewust luisteren (er zijn vier niveaus van luisteren!)
  • Meer elkaar waarderen (én meer jezelf waarderen)

Inge gaf ook zinvolle handreikingen om je persoonlijk leiderschap op koers te houden. Tot slot benadrukte ze hoe belangrijk het is om veel aan een sfeer van veiligheid en vertrouwen te blijven bouwen en kregen de deelnemers waardevolle kijk- en leestips.’

Hans Hylkema zette hier een mooie praktijkervaring naast. Al blijkt de werkelijkheid in zijn organisatie soms wat weerbarstiger dan het ideaal, toch heeft dat Hans, directeur van Customeyes, er niet van weerhouden door te zetten met zelfsturing in zijn organisatie.
De idealen, de hobbels, de successen, de twijfels en de trots om wat nu bereikt is: Hans gaf een eerlijk inkijkje in zijn zelfsturende organisatie, waarin veel persoonlijk leiderschap van allen vereist is, niet alleen van de directeur.
De balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. De (misplaatste) angst dat medewerkers te veel vrijheid nemen en de zorg over mensen die te veel verantwoordelijkheid oppakken. Het passeerde de revue in een voor sommigen heel herkenbaar verhaal.
Hoe leer je loslaten? Wanneer is dat te veel en schiet je terug in de control modus? Hoe handel je als oude zekerheden weg lijken te vallen? En wat als leiderschap bijna een vies woord lijkt? Hoe vul je dan je directeursrol nog goed in?
Hans benadrukte het belang van het goed voorbereiden en begeleiden van de medewerkers in hun nieuwe rollen en vooral van het bouwen aan vertrouwen en transparantie.
Customeyes heeft een vorm van zelforganisatie gevonden die werkt. Met houvast in de vorm van harde parameters, maar ook met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en waardering.

En zo bleken de presentatie van Inge en de praktijkervaringen van Hans mooi in elkaar te grijpen: Open, nieuwsgierig en eerlijk blijven, goed luisteren (Hans: als je goed luistert, zie je meer!,) durven loslaten en vooral ook waarderen.

Wil je hier meer van weten: bel ons gerust op 0183 766010