Thema bijeenkomst 7 juni: De toekomstbestendigheid van uw organisatie

toekomstbestendigheid

Snel veranderende externe ontwikkelingen, bezuinigingen, overvloed aan regels, de wens verantwoordelijkheden te verplaatsen, de roep om meer eigenaarschap, meer zelfsturing… veel organisaties hebben met een of meer van deze kwesties te maken. Verandertrajecten zijn al gestart of men zit in de afweging welke organisatieontwikkelingen aangepakt moeten worden en wanneer, met wie en hoe. De toekomstbestendigheid van de organisatie staat hier op het spel. Reden voor CPM om hieraan een themabijeenkomst te wijden. Dr. Marco de Witte, een veranderexpert, en Drs. Jolenta Rauch, een ervaringsdeskundige, presenteren inspirerende inzichten, praktijkvoorbeelden en heldere adviezen.

 

Programma

9.30 uur
ontvangst met koffie of thee

10.00 uur
start inleidingen

12.30 uur
smakelijke lunch met gelegenheid tot napraten en netwerken

 

Optioneel: verdiepende middagsessie

Na de lunch kunt u deelnemen aan een verdieping van het thema door Dr. Marco de Witte. Hij gaat specifiek in op de rol van ‘de veranderaar’, de persoon die de veranderingen moet trekken. Een cruciale factor voor het behalen van succes. (Voor wie deelname aan de CPM Academy voor organisatieontwikkeling overweegt is deze sessie tevens een klein voorproefje)
De middag eindigt omstreeks 15.00 uur.

 

Deelname is gratis

Bij annulering na 31 mei  brengen wij u € 25,– in rekening. We zullen dit bedrag storten t.b.v. het Longfonds.

 

Inhoud

Dr. Marco de Witte, veel gevraagd spreker en expert in verandervraagstukken, raakt in zijn verhaal aspecten als: waarom moet de organisatie eigenlijk veranderen/ontwikkelen? Hoe krijg ik anderen daar in mee? Voor wie heeft dat impact? Waar moet ik beginnen? Welke weerstand is te verwachten? Kortom, genoeg vragen voor veel meer dan één boeiend uur. In elk geval stof die prikkelt tot nadenken over de vraagstukken in uw eigen situatie. Marco heeft een schat aan ervaring met ontwikkeltrajecten in commerciële en non-profit organisaties. De impact van kleine en grotere veranderingen heeft hij al heel vaak meegemaakt.

Drs Jolenta Rauch en drs Twan Jacobs vormen samen de Raad van Bestuur/directie van SZR, een verzameling zorgcentra voor ouderen in de Regio Rivierenland. Zij delen hun ervaringen met een grote veranderoperatie. Als zorgorganisatie heeft SZR te maken met externe veranderingen die grote impact hebben op het primaire proces. Een traditioneel hiërarchische organisatie leren omgaan met dergelijke veranderingen impliceert worstelen met dilemma’s, keuzes maken en zelfreflectie. De organisatie moet als het ware opnieuw uitgevonden worden. Idealen staan menigmaal op gespannen voet met wet- en regelgeving en/of bezuinigingen. Jolenta vertelt u hoe SZR dit samen met medewerkers, cliëntenraden, ondernemingsraad en raad van toezicht aanpakt en hoe de verandering met (meer en soms wat minder) succes gerealiseerd wordt. Ook wie in een totaal andere branche werkzaam is, neemt  zeker waardevolle lessen mee!

Meer informatie over de sprekers hieronder.

 

Locatie

Deze themabijeenkomst vindt plaats bij Meet and C , gevestigd naast CPM-Nederland in Gorinchem. De locatie is ook met openbaar vervoer goed te bereiken en beschikt over voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van reservering met de exacte adresgegevens en een routebeschrijving.

 

Aanmelding

Reserveer snel, het aantal plaatsen is beperkt!
Wilt u er 7 juni graag bij zijn, reserveer dan met het aanmeldformulier. Vergeet niet uw belangstelling voor de verdiepende middagsessie aan te geven.

 

Informatie over de sprekers

Marco de Witte
Dr. Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent en spreker op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Al decennia lang werkt hij aan veranderkundige vraagstukken. Op een inspirerende manier vertaalt hij wetenschappelijke inzichten uit strategie- en verandermanagementliteratuur naar waardevolle concepten en bruikbare praktijken. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van consistente veranderplannen en het implementeren daarvan.
Marco is o.a. verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is de schrijver van bestsellers als ‘De Kunst van Veranderen’. Voor CPM werkte hij met drie andere kerndocenten aan de vernieuwde opzet van de ‘CPM Academy voor organisatieontwikkeling’ (een unieke leergang voor managers en HRM/HRD-verantwoordelijken die samen de verander- en ontwikkelopgaven in hun organisatie moeten realiseren).

 

Jolenta Rauch
Drs. Jolenta Rauch studeerde psychologie en strategisch management. Zij startte haar carrière als staf- en beleidsmedewerker bij de Gemeente Rotterdam, de reclassering en de GGZ-brancheorganisatie. Met een definitieve overstap naar het management zette ze haar loopbaan voort in een aantal zorgorganisaties. Zij vervulde managementfuncties van uiteenlopende aard binnen de verslavingszorg en de GGZ. Sinds 2014 is zij werkzaam bij ‘SZR, Thuis in Rivierenland’, waarvan de laatste jaren als directeur-bestuurder. SZR is een middelgrote zorgorganisatie met 900 medewerkers, verdeeld over 7 locaties. SZR helpt (o.a.) ouderen zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis maar vooral in de zorgcentra. Revalidatie, dementie-zorg, langdurige somatische zorg en palliatieve zorg behoren tot de specialiteiten van SZR. Gastvrij, betrokken en deskundig staan hoog in het vaandel.