Teambegeleiding

Regelmatig vragen organisaties om een (management)team of afdeling te begeleiden, bijvoorbeeld:

  • bij reorganisaties of andere ontwikkelingen die een verandering in houding en gedrag vereisen;
  • als een team vast zit of niet effectief samenwerkt;
  • als de onderlinge sfeer niet OK is of teamleden elkaar niet durven of kunnen aanspreken.

Wij ondersteunen hierin met workshops en trainingen. Daarnaast bieden wij ook individuele coaching en begeleiding.

Workshops en trainingen

Onze trainers en consultants gaan op een interactieve manier aan de slag, met workshops of korte trainingen. In een groep van beperkte omvang. Deze maatwerkbijeenkomsten zijn geen droge kost, maar altijd prikkelende, inspirerende sessies. Deelnemers worden voortdurend uitgedaagd theorieën en inzichten te verbinden met cases in hun eigen werkpraktijk. Nieuwe stof wordt meteen toegepast en beklijft zo het best.

Inhoud varieert

De onderwerpen zijn heel divers, afhankelijk van de doelgroep (managers, medewerkers, stafleden) en van het niveau van de groep. Maar bovenal van wat de toekomst vereist van het (management) team of de afdeling. Leiderschap, adviseren, beïnvloeden, samenwerken: het zijn aspecten die in een maatwerktraining of begeleiding op verschillenden manieren aan bod kunnen komen. De deelnemers worden gestimuleerd zelf mee te denken over gedrag, dat nodig is om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen en om zo in de (nabije) toekomst zelf bestaansrecht te blijven hebben.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie?
Neem dan contact met ons op.