Team Workshops

Team Workshops

Leer als team plezieriger en effectiever te werken

Vijf korte team-workshops van een dagdeel, online of live

In deze tijd van thuiswerken, video vergaderen en afstand houden kan de kwaliteit van samenwerken als team onder druk staan.
Hoogste tijd om te werken aan ‘teamversterking’. Juist nu!

Benut de tijd op weg naar ‘het nieuwe normaal’ om te herijken wat je in je team wilt en verwacht van elkaar. Een goede gelegenheid om na te denken over wat teamleden bindt, hoe ze elkaar meer kunnen versterken, wat teamwaarden zijn en wat de gewenste manier is om met elkaar om te gaan.
Een periode om oude teampatronen te doorbreken, nieuwe te ontwikkelen en bewuste keuzes voor de toekomst te maken.

Om dit alles te ondersteunen ontwikkelden we vijf in company workshops voor teams.

  1. Teamwaarden, de wegwijzer voor goed teamwerk

Bepaal met elkaar waar je als team voor staat. Krijg inzicht in de waarden van ieder teamlid individueel en van het team als geheel en bepaal de betekenis daarvan voor de samenwerking.

In deze workshop maak je als team de balans op van de waarden en normen die voor ieder individueel en voor het team als geheel belangrijk zijn. Door daarover in gesprek te gaan wordt de onderlinge verbinding sterker en is het eenvoudiger

  • de richting te bepalen van de keuzes die je als team moet maken,
  • de prioriteiten te stellen, en
  • de manier waarop je met elkaar omgaat, af te spreken.
  1. Haal het beste uit jezelf en je team

Ontdek ieders kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën en bepaal hoe je hiermee het beste uit het team kunt halen.

In deze workshop krijg je meer inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van ieder teamlid persoonlijk, maar ook van het team als geheel. Hierdoor ontstaat niet alleen meer onderling begrip en een betere relatie. De inzichten maken ook een betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden mogelijk, wat de teamresultaten ten goede komt.

  1. Feedback geven en ontvangen in je team

Ervaar hoe goede feedback helpt om beter te worden en de relatie niet schaadt, maar juist verbetert.

Feedback is een belangrijk instrument in het beïnvloeden van gedrag. Helaas wordt feedback vaak vermeden. Of feedback wordt zodanig toegepast, dat de relatie wordt geschaad. Jammer, want goede feedback kan de relatie juist versterken. Leer in deze workshop een manier om feedback te geven en ontvangen die de ander en jouzelf helpt om beter te worden. Groot voordeel: een betere relatie en een kleinere kans op onvrede en geroddel in het team.

  1. Belemmerende interactiepatronen: doorbreek ze!

Leer hoe onuitgesproken vaste patronen in de interactie het functioneren van het team kunnen belemmeren, hoe ze ontstaan, hoe je ze ontdekt en doorbreekt.

In iedere groep mensen bestaan onuitgesproken vaste interactiepatronen. Deze vaste patronen in de onderstroom van de team-interactie kunnen functioneel zijn, maar soms ook niet. Dan is er sprake van zgn. disfunctionele interactiepatronen die belemmerend kunnen werken. In deze workshop leer je hoe ze ontstaan, hoe je ze kunt ontdekken en – nog belangrijker- hoe je ze kunt doorbreken. De sfeer en het onderling begrip zullen toenemen en het teamwerk wint aan kwaliteit.

  1. Intervisie, van en met elkaar leren

Merk hoe in een goed gefaciliteerde intervisiebijeenkomst teamleden elkaar kunnen helpen bij lastige kwesties, zonder ze op te lossen. Door kritische vragen ontstaan nieuwe inzichten om moeilijke situaties zélf weer vlot te trekken.

Het doel van team-intervisie is om van en met collega’s te leren, te reflecteren en acteren. Aan de start van de bijeenkomst brengt ieder een eigen actuele, lastige situatie in. De overige teamleden lossen de situatie niet voor je op. Ze helpen je wel om zelf de oplossingen te bedenken door kritische vragen te stellen en feedback te geven. Zo krijg je nieuwe perspectieven en ontdek je waar je vastloopt en wat je kunt doen om uit de impasse te komen. Leer van de nieuwe inzichten, maar ook van de kwesties die anderen inbrengen. Er zijn immers altijd parallellen met je eigen lastige casus.

Verschillende thema’s, dezelfde aanpak

Deze online teamworkshops verschillen wezenlijk van een webinar of een online training met chat-mogelijkheden. Door de begeleiding van een ervaren trainer zijn het workshops vol echte interactie. Net als bij een ‘gewone live’ training of workshop. Er is een goede theoretische onderbouwing, maar het draait vooral om de praktische handvatten om meer uit jezelf, je collega’s en het team als geheel te halen. Leerzaam, maar ook leuk om hiermee met elkaar aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Deze online in company workshops duren één dagdeel. Datum en tijd plannen we in overleg. Nu de Corona-maatregelen iets verruimd zijn, kunnen deze workshops ook live op locatie worden uitgevoerd.
De kosten zijn te overzien: een workshop voor een team van maximaal 6 personen kost €800,– ex. BTW. (+eventueel reis- en locatiekosten bij een live workshop).

Download hier onze PDF over Team Workshops

Maatwerk is altijd mogelijk

Spelen er in je team andere thema’s die om een deskundig begeleide aanpak vragen, zoek dan even contact met ons. Geheel op maat maken we een passende workshop voor jouw team.

Wil je meer weten? Bel ons op 0183 – 766010 of mail info@cpm-hrm.nl.