Marion Neefe, Algemeen directeur

Marin Neefe

Het verbinden van persoonlijke- en teamontwikkeling aan organisatieontwikkeling: op dat gebied kan ik voor organisaties van waarde zijn. Dat is ook waar mijn passie ligt. Het ontbreken van gedragsverandering bij medewerkers (en managers!) staat al jaren in de top 5 van blokkades voor organisatieontwikkeling. Dat is niet verbazingwekkend.

Gedragsontwikkeling komt niet tot stand door het alleen te vertellen. Medewerkers en managers moeten begrijpen wat er moet veranderen, en waarom. Ze moeten verandering ook willen. En bovendien: inzien wat dat voor hen persoonlijk betekent. En met name daaraan ontbreekt het vaak. Mijn voornaamste rol is het ondersteunen van directie, management en medewerkers in dat proces.

Die rol pak ik met veel plezier, waarbij 20 jaar ervaring in het boeiende vakgebied van asssessment en development, en een loopbaan als manager en directeur, mij goed van pas komen.
LinkedIn

Marion Neefe  Frank Reijns  Andrea Poolman  Barbara Zonderland. Marije Schenkel

Jannet Geessink  Nienke Bakker. Jim Potters  Resi Probst