Jim Potters, Controller

Jim Potters

Bij de opstart van CPM ben ik gevraagd de administratieve organisatie en de financiële software in te richten. Vervolgens ben ik aan de organisatie verbonden gebleven als controller. Vanuit die rol beoordeel en rapporteer ik maandelijks de cijfers en geef ik gevraagd en ongevraagd advies.

Het voeren van een efficiënte administratie, het sturen op financiële informatie en het optimaliseren van administratieve software vormen ook nu de rode draad in mijn werk. Ik vind het fijn om voor MKB-bedrijven als CPM te werken, omdat ik daar een wezenlijke bijdrage kan leveren met mijn pragmatische, gestructureerde en resultaatgerichte aanpak.

Marion Neefe  Frank Reijns  Andrea Poolman  Barbara Zonderland. Marije Schenkel

Jannet Geessink  Nienke Bakker. Jim Potters  Resi Probst