Onze kernwaarden:

  • Inzet op maat
  • Concrete, praktische waarde
  • Vertrouwde kwaliteit, vernieuwende instrumenten
  • Eigentijdse co-creatie
  • Persoonlijke betrokkenheid

Inzet op maat

Uw vraag geeft richting aan onze aanpak. Wij zorgen voor een programma dat exact past bij uw probleemstelling. Geen standaard-aanpak van de plank!

Concrete, praktische waarde

Is onze opdracht klaar, dan moet u zélf verder kunnen met onze adviezen. U krijgt handvatten voor eigen vervolgstappen: nooit rapporten voor onder in een la. Dat geldt voor opdrachtgevers en voor deelnemers aan assessments of development trajecten. Zo bevorderen we bij persoonlijke en organisatieontwikkeling zelfregie en concrete borging in de praktijk.

Vertrouwde kwaliteit, vernieuwende mogelijkheden

Wij leveren degelijk werk en lopen graag die legendarische ‘extra-mile’. Tevreden klanten én kandidaten, daar krijgen wij energie van. Maar… we staan niet stil. Steeds zoeken we naar nieuwe inzichten en omarmen we vernieuwende instrumenten voor een nog passender aanpak.

Eigentijdse co-creatie

Ondanks veel expertise in eigen huis: we kunnen het niet alleen! We sparren en delen know how met netwerk-partners, maar ook met u, onze opdrachtgever. Als we samen op trekken wordt onze aanpak doeltreffender. Ook deelnemers aan assessment- en development trajecten hebben inbreng. Dat vergroot zelfinzicht en commitment.

Persoonlijke betrokkenheid.

Natuurlijk voelen we veel verantwoordelijkheid voor onze opdrachten. Maar we vinden het ook léuk om met u te werken. Wat opdrachtgevers, kandidaten en deelnemers beweegt voor en tijdens een opdracht, interesseert ons écht. Maar ook daarna blijven we bij u en uw organisatie betrokken.