Leren in organisaties, zo kan het ook!

Een kwestie van graag willen óf stiekem verleiden.

Leren-in-organisaties

Tijdens de inspiratiedag van CPM Nederland in Gorinchem rond het thema ‘Leren in organisaties’ kwam veel aan de orde.

Stiekem verleiden tot leren

In de ochtend zorgde Prof. Dr. Robert-Jan Simons voor een boeiende inleiding en prikkelende opdrachten. Die veroorzaakten meteen interactie. Centraal stond: hoe krijg je mensen die écht geen zin in leren hebben, in beweging. En dat terwijl het voor de organisatie noodzaak is dat medewerkers op alle levels blijven leren. Er zijn hele volksstammen die bij het woord ‘leren’ meteen akelige visioenen krijgen. Associaties met school, cursussen en huiswerk. Over dié categorie ging het in de morgen.

Aan de hand van treffende metaforen liet Robert Jan de toehoorders ontdekken dat het organiseren van impliciet leren op de werkplek mogelijk is zonder dat een afkeer van leren ontstaat. Een beetje stiekem verleiden helpt om waardevolle leerervaringen op te doen. Geen dwang, geen druk, kleine stapjes, reflectie: allemaal begrippen die bij die verleidingskunst een rol spelen.

Mooi om te zien hoe de wijze lessen uit de metafoor van ‘19 verschillende manieren van loeien door koeien’ door de deelnemers toegepast werden in een casus uit hun eigen werkomgeving. Kernwoorden als: het goede voorbeeld geven, klein en behapbaar houden, geen lange uitleg geven, wel zorgen voor verantwoordelijkheid en niet verplichten, kwamen steeds terug als sleutel voor succes.

Voor wie graag wil

Na soep en broodjes draaide het in de middag om een andere categorie medewerkers. Om de mensen die graag eens wat anders willen, die – al dan niet gestimuleerd door een ontwikkelbudget- op zoek gaan naar nieuwe manieren om hun talenten optimaal te benutten. Dat kunnen medewerkers op allerlei niveau zijn, dus niet alleen high potentials. Voor wie wil weten wat hij al in huis heeft voor een opwaartse of zijwaartse loopbaanstap, biedt het zgn. Talentenatelier verhelderende inzichten. Een Talentenatelier is anders dan een klassiek ontwikkelgericht assessment Dat werd geïllustreerd aan de hand van de ervaringsverhalen van een van de aanwezigen.

Zij was opdrachtgever, maar zelf ook deelnemer aan zo’n Talentenatelier. De uitdagende dag en de positieve ontwikkelboost die door het Talentenatelier was ontstaan, noemde ze als eerste.

Het Talentenatelier heeft dan ook bijzondere kanten:

  • een intensief voorgesprek met de deelnemer zelf (de opdrachtgever staat wat meer aan de zijlijn),
  • zelf kiezen welke essentiële leerervaringen je tijdens het Talentenatelier wilt opdoen/ uit proberen,
  • mogelijkheden om tussentijds te reflecteren op je aanpak
  • een coach die je tips geeft voordat je de volgende opdracht start,
  • video opnamen voor een eigen oordeel,
  • een reflectiemap met je resultaten
  • handige handvatten om je leerervaringen in je echte werk voort te zetten
  • kortom: een geheel verzorgde dag in Gorinchem, waarbij het leren al meteen start en dat alles op een ontspannen sfeer.

Natuurlijk waren er ook ‘s middag momenten om eigen praktijksituaties in te brengen en met elkaar te bespreken. Om 15 uur eindigde deze dag vol inspiratie en onderlinge contacten.