Een assessment of ander competentie onderzoek bij CPM Nederland

Duidelijkheid over doelstelling

Mogelijk doet u binnenkort een assessment bij ons. Zo’n onderzoek naar uw kwaliteiten en ontwikkelpunten kan diverse vormen hebben. De doelstelling kan ook verschillend zijn. Een paar voorbeelden: uw geschiktheid voor een concrete functie, uw groeimogelijkheden op termijn of passende loopbaankeuzes. Voor de opdrachtgever én voor u moet van te voren de doelstelling duidelijk geformuleerd zijn.

Diversiteit aan instrumenten

Afhankelijk van de context en doelstelling zetten we verschillende instrumenten in om tot een passend advies te komen. Soms beperken we ons tot digitale vragenlijsten en testen, gecombineerd met een persoonlijk interview. In andere gevallen neemt u daarnaast ook deel aan relevante praktijksimulaties of rollenspellen. Wat u te wachten staat, hoort u van te voren. Sommige assessment onderdelen kunt u thuis doen, voor andere komt u naar ons kantoor in Gorinchem.

Uw persoonlijk E-portfolio

Alle digitale onderdelen maakt u in een persoonlijk E-portfolio. Daarin vindt u de testen, vragenlijsten en uitgebreide voorinformatie en oefenmateriaal voor een goede voorbereiding.

In dit E-portfolio kunt u uw eigen ontwikkelvragen kwijt en relevante zaken als uw cv of andere bestanden die uw profiel kleur geven. Uw testresultaten en de uiteindelijke rapportage komen eveneens in dit persoonlijk bestand. Ook is er plaats voor uw eigen bevindingen m.b.t. het assessment. U bepaalt zelf of de opdrachtgever (en anderen) toestemming krijgen uw rapport, uw eigen commentaar en andere delen van uw portfolio in te zien.

Meer informatie

Een persoonlijke inlogcode geeft u toegang tot uw eigen E-portfolio vol informatie.

Nog geen inlogcode maar wel al benieuwd naar meer informatie?
Kijk dan hier verder:
> Thuis en op locatie
> Voorbereiding op het assessment
> Veelgestelde vragen