CPM-themabijeenkomst over dienend-leiderschap

Inspiratie en enthousiasme kenmerkten de sfeer.

Inge Nuijten en Ria Hendrikx zorgden met hun bijdragen voor veel stof tot nadenken, maar vooral voor heel veel interactie. Voordat de eerste presentatie gestart was, was er al een spervuur van vragen van bezoekers. Want scepsis was er natuurlijk wel. Is dienend-leiderschap geen soft gedoe, past dat overal, kan iedereen een dienend-leider worden en zou dat ook in mijn werkomgeving passen?

Inge Nuijten benadrukte dat dienend-leiderschap niet de zoveelste nieuwe vorm van leiderschap is, maar een kwestie van een voortdurend dienende  houding en gedrag. En er is hoop: 97% van de mensen is er toe in staat, al duurt het bij sommigen wat langer. OEN-ig zijn (open, eerlijk en nieuwsgierig), zoeken naar ontwikkelmogelijkheden van anderen en het grotere belang voorop stellen. Dat is de kern. En ter geruststelling: organisaties met dienende leiders halen op veel fronten betere resultaten. Ria Hendrikx illustreerde dat aan de  hand van praktijkvoorbeelden uit haar (internationale) loopbaan.  Ook de voetangels en klemmen liet ze niet ongemoeid. ‘Dienend- leiderschap begint bij je zelf, maar draait niet om je zelf’. Een van de mooie quotes waarop tijdens de netwerklunch volop werd doorgeborduurd.