CPM-Academy voor organisatie ontwikkeling 2019-2020

CPM Academy

Geactualiseerd en nu nóg waardevoller!

De CPM Academy voor organisatieontwikkeling is al jaren een succes. De leergang is op basis van deelnemerservaringen steeds op onderdelen bijgesteld. Kort geleden is de CPM Academy ingrijpend vernieuwd, waardoor deze naadloos past bij actuele wensen van deelnemers en ontwikkelingen in organisaties.

Je brengt een casus uit je eigen organisatie mee. Deze case moet strategisch van aard zijn en een ontwikkelvraagstuk, gericht op mens en organisatie, bevatten. Tijdens de leergang werk je aan de oplossing van dit vraagstuk. Gerenommeerde docenten, passende, praktische opdrachten, een constant aanwezige begeleider: alles zorgt ervoor dat de leergang een inspirerende leerwerkplek wordt.

Doelgroep

Inschrijven als duo vanuit dezelfde organisatie is ideaal: een combinatie van de verantwoordelijke voor HRD/HRM en een resultaatverantwoordelijke lijnmanager. Samen vormen jullie de motor achter de gewenste verandering of ontwikkeling. Door samen de leergang op te pakken maak je extra meters. Dat zorgt voor een echte boost in de ontwikkeling.

Heb je geen passende duo-deelnemer, maar ben je wel geïnteresseerd? Ook dan steek je waardevolle inzichten op om de organisatie verder te helpen op het verander-pad.
En in alle gevallen: je eigen, persoonlijke groei krijgt ook een stevige stimulans!

Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Thema’s

 • De kunst van veranderen
 • Persoonlijk en dienend-leiderschap
 • Nieuwe vormen van organiseren
 • Organisatie identiteit
 • Management van individueel en collectief talent
 • De lerende organisatie en teamontwikkeling
 • Werkvormen in veranderings- en ontwikkelingstrajecten
 • De eigen, persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers

Opzet

 • Leergang met kenmerken van een leerwerkplek met deskundige ondersteuning
 • Werken aan een ontwikkel-/verandercasus uit je eigen organisatie
 • State-of–the-art theorie, gecombineerd met praktische toepassingen voor verhelderende inzichten
 • Gerenommeerde docentengroep, met grote expertise
 • Kleine groep deelnemers (min 8 max 12)
 • Vragenlijsten en een gesprek aan de start voor bewustwording van eigen gedrag en als beginpunt voor persoonlijke groei als regisseur van verandering of ontwikkeling
 • Veel interactie, intervisie, speelse en verrassende werkvormen
 • Casuspresentatie aan zelfgekozen belangstellenden (collega’s etc.) ter afsluiting

Tijdsinvestering en locaties

De leergang beslaat 9 lesdagen. Iedere maand één. Met schoolvakantieweken en feestdagen is waar mogelijk rekening gehouden. We starten met 2 opeenvolgende dagen op een externe locatie, met één hotelovernachting. De overige dagen vinden plaats in de trainingsruimte van CPM in Gorinchem.

Data

Dag 1 14 oktober 2019
Dag 2 15 oktober 2019
Dag 3 12 november  2019
Dag 4 3 december 2019
Dag 5 9 januari 2020
Dag 6 4 februari 2020
Dag 7 3 maart 2020
Dag 8 7 april 2020
Dag 9 2 juni 2020

Wat levert de CPM Academy je op?

Je verwerft waardevolle kennis van en praktisch toepasbaar inzicht in:

 • organisatieveranderingen en -ontwikkelingen én in de cruciale rol van de ‘human factor’ daarin;
 • de toegevoegde waarde van samenwerking tussen management en HR, en van het spreken van ‘dezelfde taal’;
 • de wijze waarop je verworven kennis kunt integreren in de werkpraktijk;
 • je eigen rol als regisseur van ontwikkel- en veranderprocessen;

En tot slot:

 • een compleet, realistisch veranderplan, dat je meteen kunt toepassen.

Kosten

Voor een duo deelnemers afkomstig uit dezelfde organisatie bedragen de gezamenlijke deelnamekosten € 7.995,- Voor een individuele deelnemer bedragen de deelnamekosten € 4.495,-.
Alle overige kosten (consumpties, lunches, materialen etc.) zijn inbegrepen, behalve de arrangement kosten van dag 1 en 2. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Meer weten?

Bel 0183 766010 of mail naar info@cpm-hrm.nl als je vragen hebt.
Je kunt hier de PDF over CPM-Academy downloaden.

 

Docenten

De kerndocenten hebben hun sporen verdiend in de universitaire wereld. Daarnaast hebben ze veel advieservaring in allerlei organisaties en branches. Echte experts met tal van publicaties op hun naam. Samen bouwden zij het programma van de vernieuwde CPM Academy.
Marco de Witte
Dr. Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent en coach op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Hij raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. Hij werkt al gedurende decennia aan veranderkundige vraagstukken. Op een heldere en inspirerende manier vertaalt hij wetenschappelijke inzichten uit strategie- en verandermanagement-literatuur naar waardevolle praktische concepten. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van managers en professionals bij het maken van veranderplannen en het implementeren daarvan. Marco publiceerde o.a. ‘De kunst van veranderen. Bewegen naar de kern’. Hij is verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en als kerndocent werkt hij in commercieel (post)doctoraal onderwijs.
Michiel Schoemaker
Dr. Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn projecten hebben veelal betrekking op actuele thema’s als organisatie-identiteit, talentmanagement en teamontwikkeling. Daarnaast begeleidt hij reorganisaties, fusies en andere organisatorische veranderingen, waarbij zijn scope ligt op de ‘human factor’. Michiel schreef diverse artikelen en boeken, waaronder ‘De gedreven organisatie’. Gedurende twee termijnen was hij bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is verbonden aan meerdere business schools. Zijn motto in adviestrajecten is: ‘Aandacht voor het inzetten en ontwikkelen van talenten vergroot de betrokkenheid van medewerkers én de prestaties van organisaties. Beschouw de organisatie als een werkgemeenschap: dat versterkt de organisatie-identiteit en het sociaal kapitaal’.

Dr. Inge Nuijten kwam in 2005 via haar promotieonderzoek in aanraking met dienend-leiderschap. De filosofie verwoordt treffend hoe zij zou willen zijn en wat ze haar omgeving gunt. Daadkrachtig en liefdevol, met plezier gericht op de groei van anderen en zichzelf. Aan haar motto ‘rijkdom is het verrijken van anderen’ geeft zij invulling door mensen inzichten en handvatten te bieden voor hun persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling. In 2012 verscheen haar tweede Nederlandstalige boek. ‘Echte leiders dienen’. Ze werkte voor verschillende grote bedrijven (ING, PWC, Novotel). Als onderzoeker en docent zette ze zich in voor universiteiten en verzorgde ze postdoctoraal onderwijs. Als adviseur en trainer vervult ze diverse opdrachten in een breed scala aan organisaties.
Manon Ruijters
Prof. dr. Manon Ruijters is hoogleraar ‘Leren, ontwikkelen en gedragsverandering’ aan de VU Amsterdam. Ook is zij lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen. In haar werk draait alles om vraagstukken rondom professionele en organisatieontwikkeling. Het leren van individu, teams en organisaties fascineert haar al gedurende haar gehele loopbaan. Ze begeleidt veel onderzoek, maar is tevens adviseur van organisaties, begeleider van teams, gastdocent aan diverse business schools en ze verzorgt masterclasses. Haar werk kenmerkt zich door een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk. Manon heeft talloze publicaties op haar naam staan, waaronder het veel gelezen ‘Liefde voor leren’. Haar meest recente publicatie is ‘Mijn binnenste buiten, werken aan je professionele identiteit’.

Mr. Marion Neefe MLD is, naast directeur van CPM Nederland, een ervaren adviseur, coach en trainer/begeleider van organisatie- en team-ontwikkeltrajecten. ‘Verbinden’ is een centraal thema in haar werk. Haar deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen van mens en organisatie verwierf zij door een Masteropleiding Learning en Development, maar ook door meer dan 25 jaar praktijkervaring met opdrachten bij organisaties in zowel de publieke als de commerciële sector. Marion verzorgt in de leergang enkele modules, maar is tijdens dit leerwerktraject tevens de constant aanwezige, verbindende coach en begeleider.