CPM-Academy voor organisatie ontwikkeling 2018-2019

Geactualiseerd en nu nóg waardevoller!

De CPM Academy voor organisatieontwikkeling is al jaren een succes. De leergang is op basis van deelnemerservaringen steeds op onderdelen bijgesteld. Dit jaar is de CPM Academy ingrijpender vernieuwd, waardoor deze naadloos past bij actuele wensen van deelnemers en ontwikkelingen in organisaties.

U brengt een casus uit uw eigen organisatie mee. Deze case moet strategisch van aard zijn en een ontwikkelvraagstuk, gericht op mens en organisatie, bevatten. Tijdens de leergang werkt u aan de oplossing van uw vraagstuk. Gerenommeerde docenten, passende, praktische opdrachten, een constant aanwezige begeleider: alles zorgt ervoor dat de leergang een inspirerende leerwerkplek wordt.

Doelgroep

Inschrijven als duo vanuit dezelfde organisatie is ideaal: een combinatie van de verantwoordelijke voor HRD/HRM en een resultaatverantwoordelijke lijnmanager. Samen vormt u de motor achter de gewenste verandering of ontwikkeling. Door samen de leergang op te pakken maakt u extra meters en geeft u de ontwikkeling een extra boost.

Heeft u geen passende duo-deelnemer, maar bent u wel geïnteresseerd? Ook dan steekt u waardevolle inzichten op om uw organisatie verder te helpen op het verander-pad. En in alle gevallen: uw eigen, persoonlijke groei krijgt ook een stevige stimulans!

Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Thema’s

 • De kunst van veranderen
 • Persoonlijk en dienend leiderschap
 • Nieuwe vormen van organiseren
 • Organisatie identiteit
 • Management van individueel en collectief talent
 • De lerende organisatie en teamontwikkeling
 • Werkvormen in veranderings- en ontwikkelingstrajecten
 • De eigen, persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers

Opzet

 • Leergang met kenmerken van een leerwerkplek met deskundige ondersteuning
 • Werken aan een ontwikkel-/verandercasus uit uw eigen organisatie
 • State-of–the-art theorie, gecombineerd met praktische toepassingen voor verhelderende inzichten
 • Gerenommeerde docentengroep, met grote expertise
 • Kleine groep deelnemers (min 8 max 12)
 • Vragenlijsten en een gesprek aan de start voor bewustwording van eigen gedrag en als beginpunt voor persoonlijke groei als regisseur van verandering of ontwikkeling
 • Veel interactie, intervisie, speelse en verrassende werkvormen
 • Casuspresentatie aan zelf gekozen belangstellenden (collega’s etc.) ter afsluiting

Tijdsinvestering en locaties

De leergang beslaat 9 hele lesdagen. Iedere maand één. Met schoolvakantieweken en feestdagen is rekening gehouden. We starten met 2 opeenvolgende dagen op een externe locatie, met één hotelovernachting. De overige dagen vinden plaats in de trainingsruimte van CPM in Gorinchem.

Data

Dag 1 3 december 2018 (maandag)
Dag 2 4 december 2018 (dinsdag)
Dag 3 10 januari 2019 (donderdag)
Dag 4 7 februari 2019 (donderdag)
Dag 5 11 maart 2019 (maandag)
Dag 6 11 april 2019 (donderdag)
Dag 7 23 mei 2019 (donderdag)
Dag 8 20 juni 2019 (donderdag)
Dag 9 in overleg

Wat levert de CPM Academy u op?

U verwerft waardevolle kennis van en praktisch toepasbaar inzicht in:

 • organisatieveranderingen en -ontwikkelingen én in de cruciale rol van de ‘human factor’ daarin;
 • de toegevoegde waarde van samenwerking tussen management en HR, en van het spreken van ‘dezelfde taal’;
 • de wijze waarop u verworven kennis kunt integreren in uw werkpraktijk;
 • uw eigen rol als regisseur van ontwikkel- en veranderprocessen;

En tot slot:

 • een compleet, realistisch veranderplan, dat u meteen kunt toepassen.

Kosten

Voor een duo deelnemers afkomstig uit dezelfde organisatie bedragen de gezamenlijke deelnamekosten 7.995,-
Voor een individuele deelnemer bedragen de deelnamekosten 4.495,-.
Alle overige kosten (consumpties, lunches, materialen etc.) zijn inbegrepen, behalve de arrangement kosten van dag 1 en 2.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Meer weten?

Bel 0183 766010 of mail naar info@cpm-hrm.nl als je vragen hebt.
Je kunt hier de PDF over CPM-Academy downloaden.

 

Docenten

De kerndocenten hebben hun sporen verdiend in de universitaire wereld. Daarnaast hebben ze veel advieservaring in allerlei organisaties en branches. Echte experts met tal van publicaties op hun naam. Samen bouwden zij het programma van de vernieuwde CPM Academy.
Marco de Witte
Dr. Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent en coach op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Hij raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. Hij werkt al gedurende decennia aan veranderkundige vraagstukken. Op een heldere en inspirerende manier vertaalt hij wetenschappelijke inzichten uit strategie- en verandermanagement-literatuur naar waardevolle praktische concepten. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van managers en professionals bij het maken van veranderplannen en het implementeren daarvan. Marco publiceerde o.a. ‘De kunst van veranderen. Bewegen naar de kern’. Hij is verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en als kerndocent werkt hij in commercieel (post)doctoraal onderwijs.
Michiel Schoemaker
Dr. Michiel Schoemaker is ruim 30 jaar actief als adviseur, docent en onderzoeker. Zijn projecten hebben veelal betrekking op actuele thema’s als organisatie-identiteit, talentmanagement en teamontwikkeling. Daarnaast begeleidt hij reorganisaties, fusies en andere organisatorische veranderingen, waarbij zijn scope ligt op de ‘human factor’. Michiel schreef diverse boeken. Zijn laatste heet ‘Identiteit en ruimte, over het belang van sociaal kapitaal en communities’. Gedurende twee termijnen was hij bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is verbonden aan meerdere business schools. Zijn motto in adviestrajecten is: ‘Aandacht voor het inzetten en ontwikkelen van talenten vergroot de betrokkenheid van medewerkers én de prestaties van organisaties. Beschouw de organisatie als een werkgemeenschap: dat versterkt de organisatie-identiteit en het sociaal kapitaal’.

Dr. Inge Nuijten kwam in 2005 via haar promotieonderzoek in aanraking met de term dienend-leiderschap. De filosofie verwoordt treffend hoe zij zou willen zijn en wat ze haar omgeving gunt. Daadkrachtig en liefdevol, met plezier gericht op de groei van anderen en zichzelf. Aan haar motto ‘rijkdom is het verrijken van anderen’ geeft zij invulling door mensen inzichten en handvatten te bieden voor hun persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling. In 2012 verscheen haar tweede Nederlandstalige boek. ‘Echte leiders dienen’. De afgelopen 15 jaar werkte ze voor verschillende grote bedrijven (ING, PWC, Amphia Ziekenhuis,Novotel). Als adviseur en trainer vervulde ze opdrachten in diverse organisaties en als onderzoeker en docent zette ze zich in voor o.a. AOG School of Management, Vrije Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, RSM Erasmus Universiteit.

Mr. Marion Neefe MLD is, naast directeur van CPM Nederland, een ervaren adviseur, coach en trainer/begeleider van organisatie- en team-ontwikkeltrajecten. ‘Verbinden’ is een centraal thema in haar werk. Het verbinden van individuen tot een echt samenwerkend team, het verbinden van persoonlijke en teamontwikkeling met organisatieontwikkeling, het verbinden van de resultaten (de harde kant) met houding en gedrag van managers en medewerkers, passend bij de kernwaarden van de organisatie (de zachte kant). Haar deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen van mens en organisatie verwierf zij door een Masteropleiding Learning en Development, maar ook door meer dan 25 jaar praktijkervaring met opdrachten bij organisaties in zowel de publieke als de commerciële sector. Marion verzorgt in de leergang een aantal modules, maar is tijdens dit leerwerktraject tevens de constant aanwezige, verbindende begeleider.