ABC voor leiderschap in crisistijd

Een simpele handleiding

door Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

ABC voor leiderschap in crisistijd

Aanpassingsvermogen

‘De richting van de wind kun je niet veranderen, de stand van de zeilen wel.’ Je kunt het eens zijn met de kabinetsbesluiten of niet, ze laten wel een ongelooflijk aanpassingsvermogen zien. Met 50% van de informatie neemt het kabinet 100% van de beslissingen. De regering heeft een duidelijke koers (‘flatten the curve’) en past de stand van de zeilen aan naar aanleiding van de ontwikkelingen: minister Bruins valt uit en binnen een dag is er een oplossing. De IC-capaciteit schiet tekort, binnen een week is deze verdubbeld. Een crisistijd vraagt aanpassingsvermogen van iedereen. Als leider geef jij het voorbeeld. Jij bent de kapitein van het schip. Je bepaalt de koers en past de zeilen aan.

Lees verder

TOP- 3  positie klanttevredenheid in 2019

11 December 2019 was een bijzondere dag voor CPM Nederland. Management Team maakte de ranking bekend van hun onderzoek naar de beste dienstverleners van Nederland. CPM werd beoordeeld in de categorie HR Assessment & Recruitment. De Net Promotor Score, de NPS, naar klanttevredenheid is een bijzonder onderdeel van dat onderzoek. Respondenten gaven daarin aan hoe waarschijnlijk het is dat zij CPM bij een ander zouden aanbevelen.  Met onze klanttevredenheidsscore behaalden we een TOP 3 positie. En daar zijn we erg trots op. Onze relaties die voor zo’n positieve pers zorgden, zijn we heel erg dankbaar.

Het onderzoek werd in opdracht van MT (Management Team) uitgevoerd door een onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam o.l.v. Prof. Dr. Henk Volberda.

Ook succesvol in 2018

Tot onze grote verrassing eindigden we in 2018 in de categorie HR-Assessment als nummer 3 in het MT1000-onderzoek. Respondenten werd gevraagd dienstverleners te beoordelen op de drie aspecten uit het model van Treacy & Wiersema: Klantgerichtheid, Productleiderschap en Kwaliteit van de uitvoering. Daarnaast was de score van klanttevredenheid van belang. Een resultaat dat, samen met ons 5-jarig bestaan, de moeite van het vieren waard was!

In een speciaal magazine verscheen een artikel over CPM en Marion Neefe, CPM’s algemeen directeur.  Bekijk hier het artikel.

Workshop LEAP

Een geringe investering met een groot effect

Een nieuw jaar staat voor de deur.
Nieuwe kansen, nieuwe doelstellingen voor de organisatie, de afdeling, het team.
En ook voor jou?

Binnenkort vinden mogelijk ‘doel-stellende’ gesprekken plaats.
Persoonlijke ontwikkeling is daarin – naast de ‘harde’ targets – vaak onderwerp van gesprek.
In de voorbereiding kan een workshop LEAP, waarin je een persoonlijk ontwikkelplan opstelt, van waarde zijn.

Download hier de PDF

Selecteer de passende kandidaat. Vermijd de valkuilen.

Heb je een vacature?

Het volgen van de eendaagse training ‘Het goede selectiegesprek’ is dan een aanrader.
Vooral als je een van de volgende situaties in jouw organisatie herkent.

  • We vertrouwen nog teveel op ons onderbuikgevoel.
  • We zijn snel geïmponeerd door een mooi cv.
  • We vallen makkelijk in de valkuil kandidaten te selecteren die op ons lijken.
  • Bij meerdere sollicitanten vinden we het moeilijk een keus te maken.

Lees verder

Themabijeenkomst Persoonlijk Leiderschap bij CPM

Persoonlijk Leiderschap

OEN-ig zijn, luisteren, loslaten én waarderen.

Tijdens onze themabijeenkomst over Persoonlijk leiderschap kwamen deze vier begrippen uitgebreid aan de orde. Een eagere groep CPM-klanten en relaties, lijnmanagement en HR-businesspartners, genoot een ochtend lang van de bijdragen van Inge Nuijten en Hans Hylkema.

Lees verder