Doorgaan, ook als alles anders wordt

ervaringen van CPM Nederland in de afgelopen  'Corona-weken'

Beste relatie,

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, de dag van de persconferentie waaruit bleek dat alles anders zou worden. Natuurlijk hadden we het in de dagen ervoor wel voelen aankomen en toch was het vreemd toen het echt zover was. Wat was wijsheid, nu we ons aan zoveel maatregelen moesten houden die voor onze dienstverlening belemmerend konden uitpakken? Ons werk bestaat immers voor een heel groot deel uit interpersoonlijk contact. Hoe konden we daar met respect voor de Coronaregels goed mee omgaan.

Lees verderDoorgaan, ook als alles anders wordt

ABC for leadership in times of crises

21 april 2020 – by Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

Adapt

‘You can’t change the wind, but you can adjust the sails.’ Whether you agree with the decisions of the Dutch government or not, they show incredible flexibility and adaptability during this crisis. The Dutch government follows a clear direction (‘flatten the curve’) and adjusts the sails continuously: the minister of Medical Care resigns and within a day there is a solution. Intensive Care capacity falls short, within a week the capacity had doubled. With 50% of the information, they take 100% of the decisions. Crises demand flexibility and adaptability from everyone. And as a leader you set the example. You are the captain of the ship. You dertermine the direction and adjust the sails. That’s your job.

Lees verderABC for leadership in times of crises

ABC voor leiderschap in crisistijd

Een simpele handleiding

door Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

ABC voor leiderschap in crisistijd

Aanpassingsvermogen

‘De richting van de wind kun je niet veranderen, de stand van de zeilen wel.’ Je kunt het eens zijn met de kabinetsbesluiten of niet, ze laten wel een ongelooflijk aanpassingsvermogen zien. Met 50% van de informatie neemt het kabinet 100% van de beslissingen. De regering heeft een duidelijke koers (‘flatten the curve’) en past de stand van de zeilen aan naar aanleiding van de ontwikkelingen: minister Bruins valt uit en binnen een dag is er een oplossing. De IC-capaciteit schiet tekort, binnen een week is deze verdubbeld. Een crisistijd vraagt aanpassingsvermogen van iedereen. Als leider geef jij het voorbeeld. Jij bent de kapitein van het schip. Je bepaalt de koers en past de zeilen aan.

Lees verderABC voor leiderschap in crisistijd

CPM, Corona en Continuïteit

In deze uitzonderlijke Corona-tijd informeren we je graag hoe we omgaan met de huidige situatie. Het virus heeft een groot effect op de volksgezondheid, maar ook in zakelijk opzicht hebben maatregelen om uitbreiding te voorkomen, grote invloed.
In dit artikel lees je wat we doen om ieders gezondheid te beschermen. En hoe het gaat met de continuïteit van onze dienstverlening: wat kan CPM in deze lastige periode voor je betekenen?

Lees verderCPM, Corona en Continuïteit