Leiderschap als ‘de meeste mensen deugen’

als de meeste mensen deugen

1 september 2020 – door Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

Deze zomer heb ik ‘De meeste mensen deugen’ in één ruk uitgelezen. In dit boeiende boek laat schrijver en historicus Rutger Bregman zien dat mensen van nature goede intenties hebben en geneigd zijn tot harmonie en samenwerking.

Lees verder

Leadership is dancing between Power and Love

Leadership is dancing between power and love

12 may 2020 – by Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

Jitske Kramer, corporate anthropologist and author of management bestseller ‘The Corporate Tribe’, states that Power and Love are the two essential forces for leaders. The leader needs to be able to use Power and Love in any situation, but especially in periods of fear and uncertainty.

Lees verder

Leiderschap, Dansen tussen Power en Love

Leiderschap, de dans tussen power en love

12 mei 2020 – by Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

Jitske Kramer, corporate antropoloog en auteur van het boek ‘The Corporate Tribe’, stelt dat je als leider vorm moet geven aan Power en Love. Dit geldt altijd, en zeker in tijden van onzekerheid.

Lees verder

Doorgaan, ook als alles anders wordt

ervaringen van CPM Nederland in de afgelopen  'Corona-weken'

Beste relatie,

Het lijkt al een eeuwigheid geleden, de dag van de persconferentie waaruit bleek dat alles anders zou worden. Natuurlijk hadden we het in de dagen ervoor wel voelen aankomen en toch was het vreemd toen het echt zover was. Wat was wijsheid, nu we ons aan zoveel maatregelen moesten houden die voor onze dienstverlening belemmerend konden uitpakken? Ons werk bestaat immers voor een heel groot deel uit interpersoonlijk contact. Hoe konden we daar met respect voor de Coronaregels goed mee omgaan.

Lees verder

ABC for leadership in times of crises

21 april 2020 – by Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

Adapt

‘You can’t change the wind, but you can adjust the sails.’ Whether you agree with the decisions of the Dutch government or not, they show incredible flexibility and adaptability during this crisis. The Dutch government follows a clear direction (‘flatten the curve’) and adjusts the sails continuously: the minister of Medical Care resigns and within a day there is a solution. Intensive Care capacity falls short, within a week the capacity had doubled. With 50% of the information, they take 100% of the decisions. Crises demand flexibility and adaptability from everyone. And as a leader you set the example. You are the captain of the ship. You dertermine the direction and adjust the sails. That’s your job.

Lees verder

ABC voor leiderschap in crisistijd

Een simpele handleiding

door Ingrid van Zutphen, Managing Consultant Development

ABC voor leiderschap in crisistijd

Aanpassingsvermogen

‘De richting van de wind kun je niet veranderen, de stand van de zeilen wel.’ Je kunt het eens zijn met de kabinetsbesluiten of niet, ze laten wel een ongelooflijk aanpassingsvermogen zien. Met 50% van de informatie neemt het kabinet 100% van de beslissingen. De regering heeft een duidelijke koers (‘flatten the curve’) en past de stand van de zeilen aan naar aanleiding van de ontwikkelingen: minister Bruins valt uit en binnen een dag is er een oplossing. De IC-capaciteit schiet tekort, binnen een week is deze verdubbeld. Een crisistijd vraagt aanpassingsvermogen van iedereen. Als leider geef jij het voorbeeld. Jij bent de kapitein van het schip. Je bepaalt de koers en past de zeilen aan.

Lees verder