Toetsend assessment schoolleidersregister PO

Voor registratie van directeuren en voor herregistratie van adjuncten

Toetsend assessment schoolleidersregister PO

CPM is door het SRPO gecertificeerd om met een specifiek toetsend schoolleidersassessment vast te stellen of schoolleiders aan de basiskwalificaties voldoen. Is dat het geval, dan geeft CPM een certificaat af, waarmee de schoolleider zich kan laten registreren als RDO, registerdirecteur onderwijs. Als de assessmentuitkomst niet voldoende is, geeft CPM aan waar en hoe nog ontwikkeling nodig is, inclusief tips en handvatten. Op een later moment kan de schoolleider gebruik maken van een (verkorte) herkansingsmogelijkheid.

Adjuncten die als RADO (register adjunctdirecteur) in het SRPO geregistreerd staan en die aan hun herregistratieverplichting moeten voldoen, kunnen hiervoor eveneens dit gecertificeerde assessment gebruiken. Daarmee kunnen ze aantonen over de schoolleiderscompetenties op niveau ‘vakbekwaam’ te beschikken.

Aanpak en onderdelen van het assessment

Schoolleidersregister-POHet kader: basiscompetenties Uitgangspunt zijn de basiscompetenties die door het SRPO zijn benoemd als essentieel voor de schoolleider.

Download hier de PDF

 

Reacties van kandidaten en opdrachtgevers:

Peter de Vaal, Stichting Gewoon Speciaal, directeur C.P. van Leersumschool te Zeist

Voor mijn RDO –assessment heb ik CPM gekozen omdat zij mij tijdens de scholingsmarkt professioneel, maar ook sympathiek overkwamen. Daar heb ik geen spijt van. Ik kan CPM Nederland iedereen aanbevelen. Bij CPM werken professionals met gevoel. De assessment dag heb ik als heel intensief ervaren. Gelukkig was er veel aandacht voor mij als individu. De praktijkgerichte opdrachten pasten goed bij de werkzaamheden waarmee je als schoolleider dagelijks geconfronteerd wordt. Het was mooi om mezelf te herkennen in de heldere rapportage. Het rapport en het ontwikkelgesprek daarna zijn echt richtinggevend voor mijn verdere ontwikkeling. De kwaliteit van het geheel was van hoog niveau.

Marjolein Grin: HR adviseur, Salomo (Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland), opdrachtgever

Het RDO assessment geeft naar ons idee een goed beeld van het niveau van functioneren en de kwaliteiten van schooldirecteuren die zich vanwege een andere vooropleiding niet formeel kwalificeerden als registerdirecteur. ‘Bijvangst’ van het assessment is dat het rapport goede aanknopingspunten biedt voor het gesprek over wat de directeur verder wil ontwikkelen en waar we vanuit Salomo gericht die ontwikkeling kunnen faciliteren. De assessment dag wordt als spannend ervaren, maar biedt de directeuren zeker nieuwe inzichten. Daarmee is het meer dan alleen een procedurele stap om in het register te kunnen worden ingeschreven. CPM denkt goed met ons mee en is altijd beschikbaar voor nadere toelichting. Voor ons is Gorinchem niet bepaald naast de deur maar gezien de goede ervaringen zullen we aan hen toch altijd de voorkeur geven boven andere bureaus.

Mirjam Fuldner, directeur Oranje Nassauschool te Zandvoort

De voorbereidende opdrachten (testen en vragenlijsten) vergden wel de nodige tijd, maar waren interessant om te doen. Tijdens de assessment dag zelf viel de vriendelijke, positieve sfeer me op. Ik kreeg heldere instructies voor de opgaven die me hier te wachten stonden. Het was in zijn geheel een dag die prettig verliep. De psycholoog kwam in het interview heel snel tot de kern. Fijn dat ik, naast de praktijkgerichte opdrachten, daarin ook nog e.e.a. over mezelf en mijn ervaringen kon toelichten. Daar werd goed naar geluisterd. De rapportage was grotendeels herkenbaar en heeft me zicht gegeven op wat ik wil ontwikkelen en welke andere kanten van het vak ik verder wil exploreren.

Peter de Baar, directeur Kindcentrum Meander te ’s Hertogenbosch

Hoe je het ook wendt of keert: voor mij blijft een assessment een spannende gebeurtenis. Maar door de prettige ontvangst bij CPM en de begeleiding gedurende de gehele dag werd die spanning bij mij al snel weggenomen. De rollenspellen verliepen professioneel. Het waren voor mij herkenbare situaties. Alles bij elkaar pittig, maar plezierig. De rapportage was duidelijk en daar heb ik, zeker in combinatie met het nagesprek, wat aan om gericht met mijn ontwikkeling aan de slag te gaan.

Marleen Huisman, directeur Onderwijs SKOH (Stichting Katholiek Onderwijs Haaren), opdrachtgever

Twee directeuren hebben het RDO- assessment bij CPM afgelegd. Hoewel een van de kandidaten niet meteen een positief advies kreeg en een aanvullende opdracht ontving om haar competenties te bewijzen, zijn beide directeuren én de werkgever zeer tevreden. Dat wil wat zeggen. Mijn ervaring als opdrachtgever is:

  • Betrouwbaar in het maken van afspraken; heldere communicatie
  • Zeer deskundige begeleiding voor, tijdens en na de assessment dag
  • Snelle terugkoppeling in de vorm van een overzichtelijk, concreet rapport, waarin ruimte is voor de visie van de kandidaat. Een rapport dat je blijft oppakken en dat niet in de kast verdwijnt.
  • Een diepgaand ontwikkelgesprek, waarbij ook ik als opdrachtgever betrokken werd. (Je gaat op het puntje van je stoel zitten)
  • Dat gesprek gaf goede aanknopingspunten voor verdere coaching en begeleiding