Assessment vormen

Gebruik onze Assessmentwijzer

  • In 1 minuut naar een passend individueel selectie-assessment of development traject
  • Voor uzelf, uw medewerker of externe kandidaat
  • In slechts enkele stappen, maak uw keuze

Download hier het volledige overzicht van onze assessmentvormen.

Assessments: de diverse doelstellingen, vormen en doelgroepen

Ervaren assessmentspecialisten en een maatwerk mix van valide en betrouwbare middelen zorgen voor een glasheldere analyse, een duidelijk advies en praktische ondersteuning bij de ‘landing’ in een nieuwe organisatie of bij persoonlijke ontwikkeling.


Diverse doelstellingen

  • Aanstellingsadvies in een werving- en selectie procedure;
  • Bepalen van ontwikkelpotentieel bij interne doorgroei;
  • Certificering t.b.v. basisregistratie als registerdirecteur primair onderwijs;
  • Vaststellen van talenten in een talentmanagement-traject;
  • Ondersteuning van (al dan niet gedwongen) loopbaanstappen;
  • Basis voor management development en talentmanagement trajecten;
  • Uitgangspunt voor team- trainingen of workshops.


Diverse vormen

Afhankelijk van situatie en doelstelling kiezen we een combinatie van onderzoeksvormen: praktijksimulaties met professionele rollenspelers, business cases, competentiescans, interviews, cognitieve testen, vragenlijsten naar persoonlijkheid, motivatie, veranderingsbereidheid, gewenste werksoorten en -cultuur, loopbaanankers, leerprofielen, e.a.

Pinsight neemt in dit arsenaal een bijzondere positie in. Dat geldt ook voor een zelfassessment. Hierbij geeft de deelnemer aan de hand van video opnamen ook een éigen reflectie op zijn gedragsprestaties. Bijzonder waardevol voor zelfinzicht en acceptatie!

Bij actuele HR-speerpunten als ‘Talentmanagement’, ‘Duurzame inzetbaarheid’ en ‘Zelfverantwoordelijkheid voor eigen loopbaan’ past het Talentenatelier, een eigentijdse vorm van een ontwikkelgericht onderzoek met veel eigen regie voor de deelnemer.


Diverse doelgroepen

Onze assessments zijn voor leidinggevenden van alle levels, adviseurs, projectleiders, controllers, marketing en sales professionals en alle andere professionals voor wie het juiste gedrag cruciaal is om van hun baan een succes te maken. Doorgaans vanaf MBO- werk- en denk niveau tot en met WO-niveau.

 

De échte toegevoegde waarde

De middelen zijn eigentijds, soms digitaal en plaats- en/ of tijdonafhankelijk in te zetten. Waar mogelijk maken wij gebruik van een modern E-portfolio, maar de échte toegevoegde waarde zit ‘m in de persoonlijke betrokkenheid bij assessmentdeelnemer en opdrachtgever. Vooraf, tijdens en na het assessment. En vooral in de realistische adviezen waarmee individu en organisatie échte stappen vooruit kunnen zetten. Uiteraard is het mogelijk gesprekken online te laten plaats vinden.